039 8196266
kd01@gamis.vn

Thông tin chi tiết

Dự án thực hiện: Bright and Poker Saigon

 Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Gamis Việt Nam

Hạng mục cung cấp: 

- Bàn đơn chữ L G98

- Bàn họp G88

- Bàn cụm 6 G98

- Tủ di động 3 ngăn

- Ghế văn phòng

Thời gian thực hiện: 2/2018
Địa chỉ thực hiện: Nguyễn Cư Thạch, Quận 2, TP. HCM

 

Hỉnh ảnh công trình:

 

 

Danh mục sản phẩm

Fanpage