0915 288 907
kd01@gamis.vn

Ray trượt bản lề

Bản lề từ Gamis, trái tim của ngành nội thất. Các giải pháp cạnh tranh nhất cho bất kì phạm vi của sự không ngừng sáng tạo và tin cậy của đồ nội thất. Chất lượng hàng đầu, lắp đặt thông minh và điều chỉnh kỹ thuật. Thêm thuận tiện từ đẩy để mở hoặc với Sensys, bản lề tích hợp với tính năng giảm chấn.

Ray trượt Gamis, giảm chấn không còn là nỗi lo. Khi sử dụng ray trượt Gamis, sản phẩm độc đáo cung cấp các giải pháp tốt nhất cho sự thuận tiện, đáng tin cây cho ngăn kéo mở và đóng lại cho tất cả các loại đồ nội thất.

 

Tin khác

Danh mục sản phẩm

Fanpage